DrægtighedSe fostrenes og tævens udvikling på de  underliggende faneblade.